บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) SET

SFP 0.00

* ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2565 17:59:09 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SFP ทำธุรกิจอะไร? บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญๆในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ?SIAM FOOD?
Sector: FOOD - อาหารและเครื่องดื่ม
Address: เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120
Website: http://www.siamfood.co.th
Tel: 0-2287-7000
Email:


หุ้น SFP น่าซื้อไหม? : SFP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 45.52
(10.36 / 217.66)
11.60
EPS: 0.00
74.52%
P/BV 1.71
0.55 / 2.33
1.39 18.59%
EV/EBITDA 15.25
4.87 / 28.82
11.44 25.00%
P/S 1.36
0.43 / 2.02
0.93 31.97%

SFP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 13.84 0.55 4.87 0.43
2012 36.74 2.11 19.77 2.02
2013 217.66 1.72 7.22 1.52
2014 10.76 2.33 28.82 1.58
2015 0.00 2.29 36.22 1.36
2016 18.63 1.73 14.90 1.38
2017 10.36 1.92 7.86 1.32
2018 19.43 1.67 16.86 1.66
2019 0.00 1.86 -9.46 1.86
2020 0.00 1.90 -12.06 1.37
2021 36.72 1.63 21.73 0.97