บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) SET

SFP 122.00

* ข้อมูลล่าสุด 07 ต.ค. 2564 17:55:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SFP ทำธุรกิอะไร? บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่สำคัญๆในต่างประเทศ และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ?SIAM FOOD?


หุ้น SFP น่าซือไหม? : SFP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 57.25
(10.36 / 217.66)
36.87
EPS: 3.31
35.60%
P/BV 1.60
0.55 / 2.33
1.64 -2.50%
EV/EBITDA 13.61
4.87 / 28.82
79.11 -481.13%
P/S 1.21
0.42 / 1.93
1.19 1.38%

SFP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 130.57 0.77 8.60 0.56
2011 13.84 0.55 4.87 0.42
2012 36.74 2.11 19.77 1.93
2013 217.66 1.72 7.22 1.17
2014 10.76 2.33 28.82 1.46
2015 0.00 2.29 36.22 1.34
2016 18.63 1.73 14.90 1.35
2017 10.36 1.92 7.86 1.25
2018 19.43 1.67 16.86 1.53
2019 0.00 1.86 -9.46 1.78
2020 0.00 1.90 -12.06 1.32