ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SET50

SCBB 71.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:03:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SCBB ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน
Sector: BANK - ธนาคาร
Address: 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: http://www.scb.co.th
Tel: 0-2544-1111, 0-2777-7777
Email:


หุ้น SCBB น่าซื้อไหม? : SCBB มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 11.33
(8.53 / 16.59)
6.78
EPS: 10.47
40.17%
P/BV 1.64
0.73 / 2.99
0.55 66.37%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 3.14
1.81 / 4.80
1.48 52.83%

SCBB P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 11.13 2.23 0.00 3.89
2012 16.59 2.99 0.00 4.80
2013 10.11 2.07 0.00 3.24
2014 11.70 2.27 0.00 3.99
2015 8.53 1.39 0.00 2.61
2016 11.10 1.59 0.00 3.30
2017 10.93 1.44 0.00 3.14
2018 10.76 1.22 0.00 2.73
2019 9.87 1.05 0.00 2.38
2020 10.72 0.73 0.00 1.81
2021 13.21 1.01 0.00 2.65