บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) mai

RWI 1.67

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 18:02:20 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RWI ทำธุรกิจอะไร? เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กแรงดึงสูงที่มีคุณภาพ


หุ้น RWI น่าซื้อไหม? : RWI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 498.09
(18.94 / 1908.01)
4.58
EPS: 0.36
99.08%
P/BV 2.00
1.05 / 4.18
1.11 44.36%
EV/EBITDA 28.17
13.01 / 51.37
4.38 84.45%
P/S 2.32
0.99 / 4.60
1.64 29.03%

RWI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 38.18 4.18 32.57 4.60
2015 0.00 1.25 502.20 1.84
2016 1908.01 1.54 51.37 2.39
2017 18.94 1.21 13.01 1.30
2018 27.21 1.05 15.72 0.99
2019 0.00 1.04 -4.39 1.40
2020 0.00 0.99 13.29 1.27