บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) mai

RWI 2.14

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RWI ทำธุรกิอะไร? เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กแรงดึงสูงที่มีคุณภาพ


หุ้น RWI น่าซือไหม? : RWI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 498.09
(18.94 / 1908.01)
7.49
EPS: 0.29
98.50%
P/BV 2.00
1.05 / 4.18
1.43 28.32%
EV/EBITDA 28.17
13.01 / 51.37
6.66 76.36%
P/S 2.32
0.99 / 4.60
2.16 6.67%

RWI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 38.18 4.18 32.57 4.60
2015 0.00 1.25 502.20 1.84
2016 1908.01 1.54 51.37 2.39
2017 18.94 1.21 13.01 1.30
2018 27.21 1.05 15.72 0.99
2019 0.00 1.04 -4.39 1.40
2020 0.00 0.99 13.29 1.27