บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) SET

RPC 1.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:58:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RPC ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน้ำมัน 1 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ E85 เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
Website: http://www.rpcthai.com
Tel: 0-2372-3600
Email:


หุ้น RPC น่าซื้อไหม? : RPC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.12
(2.35 / 25.41)
2.22
EPS: 0.52
81.69%
P/BV 0.60
0.47 / 0.69
0.61 -1.24%
EV/EBITDA 10.98
5.77 / 15.71
2.60 76.32%
P/S 0.20
0.04 / 0.37
0.23 -17.53%

RPC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 4.15 0.69 5.77 0.04
2012 0.00 0.82 48.77 0.11
2013 0.00 1.56 -191.02 0.36
2014 0.00 0.96 -23.22 0.43
2015 16.58 0.62 14.98 0.37
2016 0.00 0.82 588.91 0.50
2017 0.00 0.74 102.20 0.38
2018 0.00 0.40 86.79 0.15
2019 25.41 0.63 7.46 0.18
2020 2.35 0.47 15.71 0.19
Q1/2022 3.01 0.23