บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) SET

RAM 31.25

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:59:13 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RAM ทำธุรกิอะไร? โรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหงมีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล


หุ้น RAM น่าซือไหม? : RAM มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 26.06
(10.78 / 68.66)
13.63
EPS: 2.29
47.69%
P/BV 3.45
2.60 / 4.62
2.41 30.22%
EV/EBITDA 18.54
8.10 / 29.81
10.68 42.40%
P/S 5.65
2.49 / 9.52
4.48 20.75%

RAM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 11.21 2.67 8.10 2.49
2011 10.78 3.14 8.14 2.82
2012 14.17 4.16 12.99 5.08
2013 28.38 4.34 19.64 6.31
2014 23.99 3.79 19.94 6.21
2015 26.56 3.37 19.11 6.05
2016 36.56 4.62 29.81 9.52
2017 26.90 3.27 22.97 7.70
2018 20.35 2.60 11.55 5.28
2019 19.06 2.86 23.33 6.63
2020 68.66 3.17 28.39 4.03