บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) SET

Q-CON 5.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น Q-CON ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทไม่เสริมเหล็ก ได้แก่ บล็อค (Block) ขนาดต่างๆ และประเภทเสริมเหล็ก ได้แก่ คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel), แผ่นผนัง (Wall Panel), แผ่นพื้น (Floor Panel) และแผ่นบันได (Stair) โดยเป็นการ spin off มาจาก LH


หุ้น Q-CON น่าซือไหม? : Q-CON มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 81.30
(11.72 / 463.87)
20.39
EPS: 0.27
74.92%
P/BV 1.54
0.95 / 3.21
1.13 26.46%
EV/EBITDA 8.50
5.56 / 11.12
7.88 7.26%
P/S 1.46
0.98 / 2.70
1.26 13.90%

Q-CON P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 48.91 1.25 7.96 1.36
2011 14.04 1.54 9.01 1.54
2012 18.84 3.21 9.88 2.70
2013 19.30 2.00 9.30 1.66
2014 16.62 1.74 10.63 1.65
2015 124.24 1.01 11.12 1.13
2016 0.00 1.08 25.79 1.33
2017 0.00 1.52 15.34 1.60
2018 463.87 1.05 6.93 0.98
2019 11.72 1.08 5.56 1.02
2020 14.17 0.95 6.09 1.09