PRM

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) sSET

PRM 5.55

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PRM ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)
Sector: TRANS - ขนส่งและโลจิสติกส์
Address: เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
Website: http://www.primamarine.co.th
Tel: 0-2016-0190-4
Email:


หุ้น PRM น่าซื้อไหม? : PRM มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.68
(9.18 / 25.83)
10.87
EPS: 0.51
38.52%
P/BV 2.62
1.70 / 4.21
1.53 41.56%
EV/EBITDA 10.62
7.25 / 16.47
6.97 34.35%
P/S 3.48
2.34 / 5.62
2.14 38.38%

PRM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2016 0.00 0.00
2017 25.83 4.21 16.47 5.62
2018 19.47 2.00 10.47 2.82
2019 19.49 2.61 10.77 3.28
2020 14.43 2.57 8.13 3.34
2021 9.18 1.70 7.25 2.34