บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) SET

PRG 11.50

* ข้อมูลล่าสุด 21 ม.ค. 2565 17:58:31 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PRG ทำธุรกิจอะไร? เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารในประเทศ และเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ข้าวสารบรรจุกระสอบพลาสติก ขนาด 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ข้าวมาบุญครอง?, ?มาบุญครอง พลัส?, และ ?ข้าวจัสมินโกลด์? และเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหาร และร้านอาหาร


หุ้น PRG น่าซื้อไหม? : PRG มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 25.53
(17.48 / 35.43)
16.24
EPS: 0.71
36.38%
P/BV 1.04
0.73 / 1.24
1.12 -7.32%
EV/EBITDA 26.39
18.42 / 42.16
19.20 27.24%
P/S 2.86
0.00 / 4.42
3.19 -11.40%

PRG P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 17.48 1.13 42.16 3.50
2012 35.43 0.95 21.76 2.19
2013 26.89 1.08 26.33 2.86
2014 23.35 1.02 25.27 3.21
2015 23.81 1.24 24.68 2.63
2016 21.85 1.10 23.08 3.37
2017 18.53 1.03 37.00 4.42
2018 31.03 0.73 28.84 3.10
2019 22.66 0.78 24.27 3.16
2020 29.89 1.21 18.42 3.02
2020 29.89 1.21 18.42 0.00