บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET

PLE 0.74

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:58:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PLE ทำธุรกิจอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่(1) งานก่อสร้างโยธา(2) ระบบไฟฟ้า(3) ระบบปรับอากาศ(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย(5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
Sector: CONS - บริการรับเหมาก่อสร้าง
Address: 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
Website: http://www.ple.co.th
Tel: 0-2332-0345
Email:


หุ้น PLE น่าซื้อไหม? : PLE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 23.64
(1.07 / 56.99)
12.94
EPS: 0.06
45.26%
P/BV 0.61
0.47 / 0.75
0.37 39.54%
EV/EBITDA -2.96
-113.17 / 35.59
34.93 0.00%
P/S 0.16
0.11 / 0.20
0.13 16.66%

PLE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 56.99 0.47 -113.17 0.11
2012 0.00 0.93 37.82 0.23
2013 16.33 0.75 35.59 0.20
2014 36.76 0.75 24.93 0.18
2015 0.00 0.62 -5.72 0.14
2016 0.00 1.28 14.47 0.19
2017 0.00 1.37 4.66 0.20
2018 1.07 0.62 17.42 0.19
2019 7.04 0.47 20.42 0.12
2020 0.00 0.35 -49.86 0.11
2021 0.00 0.48 27.29 0.16