PK

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) SET

PK 2.34

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:58:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PK ทำธุรกิอะไร? ลักษณะการดำเนินธุรกิจหลัก คือ เป็นบริษัทวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรทำความเย็น และเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำแข็งหลอด ห้องเย็น สร้างเครื่องจักรและโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของเหลว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที เครื่องดื่มชูกำลัง เบียร์ น้ำผลไม้ น้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงโรงงานยา และเคมีภัณฑ์ โดยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานวิศวกรรม จนถึงงานสร้าง และติดตั้ง และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จดสิทธิบัติแล้วเป็นจำนวนมาก


หุ้น PK น่าซือไหม? : PK มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 33.13
(0.14 / 204.81)
16.30
EPS: 0.14
50.79%
P/BV 0.79
0.16 / 1.77
0.90 -13.56%
EV/EBITDA 10.98
1.76 / 24.70
16.35 -48.90%
P/S 0.23
0.03 / 0.48
0.40 -73.16%

PK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.00 8.03 0.04
2011 0.95 0.00 1.76 0.03
2012 0.14 0.27 4.53 0.03
2013 0.00 0.21 73.21 0.03
2014 0.62 0.16 4.77 0.03
2015 12.23 1.68 12.41 0.45
2016 18.02 1.26 13.64 0.41
2017 12.30 1.77 9.97 0.48
2018 15.94 0.66 24.70 0.22
2019 0.00 0.51 -64.02 0.15
2020 204.81 0.54 16.06 0.21