PIMO

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) mai

PIMO 3.60

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 18:02:20 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PIMO ทำธุรกิจอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง


หุ้น PIMO น่าซื้อไหม? : PIMO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 60.74
(19.45 / 215.65)
27.55
EPS: 0.13
54.64%
P/BV 3.96
1.68 / 8.08
4.13 -4.34%
EV/EBITDA 27.33
14.26 / 63.32
21.71 20.57%
P/S 2.22
1.14 / 4.46
2.70 -21.51%

PIMO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2014 0.00 0.00
2015 30.15 3.51 22.80 1.92
2016 34.91 4.65 23.65 2.48
2017 37.20 3.14 23.51 1.69
2018 215.65 8.08 63.32 4.46
2019 27.06 1.68 16.46 1.14
2020 19.45 2.69 14.26 1.64