บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) mai

OCEAN 1.65

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 18:03:13 สถานะตลาด : Closed

หุ้น OCEAN ทำธุรกิอะไร? จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค, และ ให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


หุ้น OCEAN น่าซือไหม? : OCEAN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 38.22
(27.41 / 46.20)
26.02
EPS: 0.06
31.92%
P/BV 1.99
1.67 / 4.29
3.51 -76.68%
EV/EBITDA 39.66
18.84 / 73.71
12.16 69.34%
P/S 1.92
1.44 / 2.63
3.06 -59.59%

OCEAN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 27.41 0.00 18.84 1.68
2014 41.05 4.29 26.44 2.63
2015 46.20 1.67 73.71 1.44
2016 0.00 2.39 49.13 1.92
2017 0.00 2.23 -25.89 1.82
2018 0.00 11.23 -35.22 7.08
2019 0.00 2.79 -80.61 0.78
2020 0.00 2.48 12.93 1.87