บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) SET

NOVA 9.95

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น NOVA ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี


หุ้น NOVA น่าซือไหม? : NOVA มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 205.77
(6.62 / 1310.54)
35.79
EPS: 0.28
82.61%
P/BV 0.85
0.54 / 1.54
1.48 -74.41%
EV/EBITDA -44.35
-440.01 / 84.81
93.77 0.00%
P/S 1.41
0.46 / 3.48
3.13 -122.76%

NOVA P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.73 0.54 -0.38 0.46
2011 7.02 0.61 1.41 0.57
2012 8.28 0.60 1.73 0.70
2013 6.62 0.77 4.76 0.92
2014 1310.54 0.61 -440.01 1.07
2015 0.00 0.60 56.13 1.07
2016 0.00 0.77 -14.53 2.03
2017 0.00 1.19 -45.29 2.61
2018 29.71 1.54 37.24 3.48
2019 68.51 1.27 84.81 2.64
2020 0.00 1.62 -19.15 2.70