บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

NKI 44.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:58:01 สถานะตลาด : Closed

หุ้น NKI ทำธุรกิจอะไร? รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด


หุ้น NKI น่าซื้อไหม? : NKI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 15.95
(5.03 / 34.07)
6.49
EPS: 6.78
59.31%
P/BV 0.90
0.79 / 0.99
0.76 15.08%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.99
0.70 / 1.36
0.67 32.11%

NKI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 14.82 0.97 0.00 1.36
2011 8.67 0.87 0.00 1.16
2012 0.00 0.99 0.00 1.17
2013 5.03 0.79 0.00 0.89
2014 10.53 0.99 0.00 1.13
2015 21.79 0.88 0.00 0.79
2017 12.20 0.88 0.00 0.93
2018 20.50 0.94 0.00 0.97
2019 0.00 0.90 0.00 0.85
2020 34.07 0.84 0.00 0.70