บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) SET

NFC 7.65

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:57:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น NFC ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือ
Sector: PETRO - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
Address: เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
Website: http://www.nfc.co.th
Tel: 0-2348-0580-6
Email:


หุ้น NFC น่าซื้อไหม? : NFC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 96.90
(31.91 / 161.88)
23.57
EPS: 0.32
75.67%
P/BV 5.14
4.37 / 5.90
6.46 -25.80%
EV/EBITDA 25.90
11.41 / 40.40
18.57 28.30%
P/S 3.63
2.25 / 5.01
4.53 -24.82%

NFC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 20.05 -29.29 2.64
2012 0.00 0.00 -50.80 2.86
2013 0.00 0.00 -1,581.91 2.17
2014 0.00 0.00 -95.54 2.11
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 31.91 5.90 40.40 5.01
2019 0.00 2.38 19.39 1.84
2020 0.00 3.34 38.91 4.17
2021 161.88 4.37 11.41 2.25