บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) SET

NEW 0.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 15:43:14 สถานะตลาด : Open(II)

หุ้น NEW ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้ป่วย ซึ่งแบ่งการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยค้างคืน (ผู้ป่วยใน) ผู้รับบริการที่ไม่ป่วย ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพในด้านป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
Website: http://www.wattanahospital.net
Tel: 0-4224-1031-3, 0-4224-6181-3
Email:


หุ้น NEW น่าซื้อไหม? : NEW มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 70.64
(22.28 / 143.45)
15.36
EPS: 0.00
78.26%
P/BV 1.79
1.39 / 2.39
1.41 21.01%
EV/EBITDA 17.16
12.20 / 24.25
8.38 51.18%
P/S 1.88
1.41 / 2.70
1.68 10.46%

NEW P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.44 10.20 0.58
2012 56.24 1.99 24.25 2.26
2013 87.02 2.39 22.08 2.70
2014 93.24 1.81 17.62 1.92
2015 67.40 2.02 18.80 1.94
2016 41.04 1.56 15.20 1.64
2017 44.99 1.60 12.98 1.68
2018 22.28 1.88 15.56 1.78
2019 51.02 1.50 12.20 1.41
2020 99.76 1.71 19.04 1.92
2021 143.45 1.39 13.92 1.51