บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

MTI 90.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MTI ทำธุรกิอะไร? รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด


หุ้น MTI น่าซือไหม? : MTI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 10.92
(7.57 / 14.48)
7.73
EPS: 11.71
29.21%
P/BV 1.38
0.91 / 2.08
0.94 31.64%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 1.08
0.66 / 1.62
0.70 35.06%

MTI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.68 1.05 0.00 1.19
2011 10.79 0.93 0.00 0.94
2012 0.00 1.57 0.00 1.01
2013 7.57 1.50 0.00 1.00
2014 9.81 2.08 0.00 1.62
2015 9.75 1.99 0.00 1.47
2016 11.15 1.66 0.00 1.20
2017 14.09 1.56 0.00 1.18
2018 12.97 1.06 0.00 0.83
2019 14.48 0.91 0.00 0.72
2020 7.91 1.01 0.00 0.66