บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) mai

MORE 1.90

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MORE ทำธุรกิจอะไร? การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2) ธุรกิจวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด)
Sector: -
Address: เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: http://www.morereturn.co.th
Tel: 0-2120-6804
Email:


หุ้น MORE น่าซื้อไหม? : MORE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 53.90
(18.17 / 121.38)
10.75
EPS: 0.18
80.06%
P/BV 10.00
2.14 / 30.15
9.68 3.20%
EV/EBITDA -38.35
-195.75 / 18.79
10.83 0.00%
P/S 36.74
0.65 / 81.79
86.33 -134.99%

MORE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.00
2012 40.33 0.00 18.79 1.34
2013 18.17 2.14 13.37 0.65
2014 0.00 20.58 710.80 7.39
2015 0.00 10.04 -22.33 12.52
2016 0.00 14.73 -28.60 9.69
2017 0.00 30.66 -23.33 4.80
2018 0.00 18.37 17.00 39.68
2019 35.73 7.71 -195.75 63.18
2020 0.00 18.72 -131.69 129.79
2021 121.38 30.15 10.19 81.79