บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) SET

MFC 22.10

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:57:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MFC ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน
Sector: FIN - เงินทุนและหลักทรัพย์
Address: อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Website: http://www.mfcfund.com
Tel: 0-2649-2000
Email:


หุ้น MFC น่าซื้อไหม? : MFC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.36
(9.95 / 27.71)
9.85
EPS: 2.24
31.39%
P/BV 2.25
1.62 / 3.45
1.97 12.34%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.00
0.00 / 0.00
inf inf%

MFC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 12.77 1.82 0.00 0.00
2012 14.63 2.21 0.00 0.00
2013 9.95 3.14 0.00 0.00
2014 27.71 3.45 0.00 0.00
2015 11.48 2.33 0.00 0.00
2016 15.44 2.08 0.00 0.00
2017 16.00 1.62 0.00 0.00
2018 11.16 1.80 0.00 0.00
2019 13.88 1.78 0.00 0.00
2020 13.87 1.80 0.00 0.00
2021 11.03 2.69 0.00 0.00