บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) SET

MDX 5.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:57:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MDX ทำธุรกิจอะไร? บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12A, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Website: http://www.mdx.co.th
Tel: 0-2302-2300
Email:


หุ้น MDX น่าซื้อไหม? : MDX มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.09
(4.98 / 64.52)
6.04
EPS: 0.85
68.35%
P/BV 1.12
0.33 / 2.60
0.59 47.19%
EV/EBITDA 7.16
1.57 / 18.36
2.04 71.51%
P/S 5.66
2.42 / 10.31
6.72 -18.70%

MDX P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 8.56 0.83 7.22 2.42
2012 5.98 2.24 6.04 3.08
2013 64.52 1.59 11.54 4.90
2014 11.96 2.60 10.22 6.58
2015 9.57 1.12 5.36 5.30
2016 61.44 0.99 18.36 10.31
2017 11.47 0.85 5.59 8.55
2018 5.73 0.55 1.57 4.46
2019 4.98 0.39 6.66 4.54
2020 17.29 0.33 2.06 3.30
2021 8.45 0.80 4.14 8.88