บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) SET

MDX 6.35

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MDX ทำธุรกิอะไร? บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์


หุ้น MDX น่าซือไหม? : MDX มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.24
(4.98 / 64.52)
9.57
EPS: 0.66
52.72%
P/BV 1.17
0.33 / 2.60
0.79 32.74%
EV/EBITDA 7.62
1.57 / 18.36
9.33 -22.38%
P/S 2.65
1.55 / 4.80
4.03 -52.25%

MDX P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 21.17 1.43 9.24 3.01
2011 8.56 0.83 7.22 1.65
2012 5.98 2.24 6.04 2.49
2013 64.52 1.59 11.54 2.86
2014 11.96 2.60 10.22 3.44
2015 9.57 1.12 5.36 2.72
2016 61.44 0.99 18.36 4.80
2017 11.47 0.85 5.59 2.92
2018 5.73 0.55 1.57 1.55
2019 4.98 0.39 6.66 2.11
2020 17.29 0.33 2.06 1.59