บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) mai

MBAX 6.20

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 16:52:19 สถานะตลาด : OffHour

หุ้น MBAX ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคำสั่ง (Made to Order) ของลูกค้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ


หุ้น MBAX น่าซื้อไหม? : MBAX มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.15
(7.33 / 21.82)
8.97
EPS: 0.69
31.77%
P/BV 1.73
0.92 / 2.30
2.05 -18.42%
EV/EBITDA 9.28
7.21 / 10.61
8.29 10.71%
P/S 0.44
0.18 / 0.70
0.63 -42.79%

MBAX P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.79 11.36 0.17
2011 0.00 0.94 12.95 0.20
2012 15.36 2.04 8.38 0.41
2013 21.82 0.92 10.61 0.18
2014 10.58 1.60 9.21 0.29
2015 13.36 2.11 9.11 0.45
2016 11.30 1.95 9.81 0.50
2017 15.83 1.94 10.54 0.57
2018 9.56 1.49 8.93 0.48
2019 13.18 1.23 9.77 0.41
2020 7.33 2.30 7.21 0.70