บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) SET

MATI 7.35

* ข้อมูลล่าสุด 08 ก.ย. 2564 17:57:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MATI ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ และรับจ้างโฆษณา ผลิตภัณฑ์หลักคือ 1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ มติชน ข่าวสด 2) หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ 3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ 4)นิตยสารรายปักษ์ ได้แก่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 5)นิตยสารรายเดือน ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม 6) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก และหนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ธุรกิจกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มติชนทีวี มติชนออนไลน์ ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ ธุรกิจรับจ้างจัดงาน Event ธุรกิจรับจ้างพิมพ์


หุ้น MATI น่าซื้อไหม? : MATI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 35.32
(7.11 / 97.91)
6.70
EPS: 1.10
81.03%
P/BV 0.77
0.60 / 1.12
0.93 -21.17%
EV/EBITDA 14.05
-55.18 / 114.94
5.34 61.99%
P/S 0.98
0.77 / 1.50
2.02 -106.64%

MATI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 7.11 0.73 4.02 0.86
2011 10.53 0.72 6.16 0.77
2012 13.12 0.80 6.73 0.86
2013 16.65 0.75 7.75 0.78
2014 97.91 0.79 114.94 1.02
2015 0.00 0.80 -32.92 1.10
2016 0.00 0.84 -1,223.94 1.15
2017 90.99 1.12 13.52 1.50
2018 9.34 0.63 14.43 0.99
2019 36.91 0.60 -55.18 1.03
2020 0.00 0.61 18.10 1.20