บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) SET

MATI 9.05

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:57:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MATI ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ และรับจ้างโฆษณา ผลิตภัณฑ์หลักคือ 1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ มติชน ข่าวสด 2) หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ 3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ 4)นิตยสารรายปักษ์ ได้แก่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 5)นิตยสารรายเดือน ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม 6) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก และหนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ธุรกิจกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มติชนทีวี มติชนออนไลน์ ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ ธุรกิจรับจ้างจัดงาน Event ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
Sector: MEDIA - สื่อและสิ่งพิมพ์
Address: 12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: http://www.matichon.co.th
Tel: 0-2589-0020
Email:


หุ้น MATI น่าซื้อไหม? : MATI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 35.37
(7.49 / 97.91)
7.37
EPS: 1.23
79.16%
P/BV 0.81
0.60 / 1.12
1.08 -32.92%
EV/EBITDA 14.44
-55.18 / 114.94
7.07 51.04%
P/S 1.12
0.77 / 1.94
1.96 -75.46%

MATI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.53 0.72 6.16 0.77
2012 13.12 0.80 6.73 0.86
2013 16.65 0.75 7.75 0.78
2014 97.91 0.79 114.94 1.02
2015 0.00 0.80 -32.92 1.10
2016 0.00 0.84 -1,223.94 1.15
2017 90.99 1.12 13.52 1.50
2018 9.34 0.63 14.43 1.03
2019 36.91 0.60 -55.18 1.03
2020 0.00 0.61 18.10 1.20
2021 7.49 1.09 7.17 1.94