บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) SET100

MAJOR 18.40

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:57:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น MAJOR ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา


หุ้น MAJOR น่าซือไหม? : MAJOR มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.82
(13.19 / 25.38)
9.40
EPS: 1.96
52.58%
P/BV 3.36
2.06 / 4.86
2.13 36.64%
EV/EBITDA 10.15
7.50 / 13.53
6.97 31.32%
P/S 2.32
1.73 / 3.42
3.64 -56.49%

MAJOR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 16.13 2.06 7.50 1.77
2011 13.19 2.17 7.95 1.78
2012 23.20 2.80 9.54 2.23
2013 14.03 2.64 8.97 1.89
2014 24.97 4.02 11.47 2.73
2015 25.38 4.86 13.53 3.42
2016 23.59 4.43 13.13 3.06
2017 21.55 4.05 11.07 2.61
2018 16.77 2.95 8.45 1.73
2019 19.40 3.64 9.86 2.03
2020 0.00 2.65 33.01 3.50