บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) SET

M-CHAI 247.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:57:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น M-CHAI ทำธุรกิอะไร? โรงพยาบาล


หุ้น M-CHAI น่าซือไหม? : M-CHAI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 22.08
(8.04 / 52.46)
13.54
EPS: 18.24
38.67%
P/BV 2.51
1.23 / 4.07
2.33 7.31%
EV/EBITDA 15.23
5.66 / 52.41
18.70 -22.76%
P/S 1.29
0.48 / 2.47
1.52 -18.20%

M-CHAI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.04 1.23 5.66 0.48
2011 11.15 1.64 5.81 0.67
2012 13.97 2.90 8.96 1.23
2013 14.09 2.97 10.26 1.42
2014 28.01 3.30 13.23 1.58
2015 18.88 2.71 10.59 1.35
2016 25.01 4.07 18.93 2.47
2017 26.97 2.44 12.39 1.44
2018 18.29 1.98 11.95 1.17
2019 25.99 2.16 17.37 1.17
2020 52.46 2.25 52.41 1.16