บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) sSET

LPH 4.98

* ข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2564 17:57:34 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LPH ทำธุรกิจอะไร? การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตร และยา ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ และธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ และตรวจวิจัยทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ


หุ้น LPH น่าซื้อไหม? : LPH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 35.67
(19.67 / 51.18)
25.19
EPS: 0.20
29.38%
P/BV 2.62
2.37 / 4.60
2.49 5.08%
EV/EBITDA 19.33
13.20 / 29.27
14.23 26.38%
P/S 3.24
1.89 / 5.31
2.07 36.21%

LPH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 51.18 0.00 21.41 3.70
2016 44.98 4.60 29.27 5.31
2017 34.54 3.48 18.90 3.62
2018 19.67 2.81 15.81 2.65
2019 36.29 2.48 17.37 2.26
2020 27.37 2.37 13.20 1.89