บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) sSET

LPH 5.65

* ข้อมูลล่าสุด 2022/07/02 03:59:14 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LPH ทำธุรกิจอะไร? การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตร และยา ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ และธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ และตรวจวิจัยทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Website: http://www.ladpraohospital.com
Tel: 0-2530-2244, 0-2530-2388, 0-2530-2556-69
Email:


หุ้น LPH น่าซื้อไหม? : LPH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 35.67
(19.67 / 51.18)
7.19
EPS: 0.79
79.84%
P/BV 2.62
2.37 / 4.60
2.24 14.61%
EV/EBITDA 19.33
13.20 / 29.27
5.63 70.87%
P/S 3.29
1.89 / 5.31
1.64 50.11%

LPH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2014 0.00 0.00
2015 51.18 0.00 21.41 3.70
2016 44.98 4.60 29.27 5.31
2017 34.54 3.48 18.90 3.80
2018 19.67 2.81 15.81 2.76
2019 36.29 2.48 17.37 2.27
2020 27.37 2.37 13.20 1.89
Q1/2022 5.63 1.64