บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET

LHFG 1.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 17:23:34 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LHFG ทำธุรกิจอะไร? เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.90 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด


หุ้น LHFG น่าซื้อไหม? : LHFG มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 16.80
(8.04 / 35.64)
13.41
EPS: 0.09
20.18%
P/BV 1.05
0.57 / 1.61
0.62 40.84%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 3.11
2.37 / 4.79
2.60 16.33%

LHFG P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.00
2011 35.64 1.25 0.00 4.79
2012 25.78 1.17 0.00 3.32
2013 18.03 1.05 0.00 2.37
2014 23.03 1.61 0.00 3.40
2015 15.16 1.30 0.00 2.62
2016 9.26 1.17 0.00 2.54
2017 14.33 0.95 0.00 3.86
2018 9.40 0.72 0.00 2.98
2019 9.33 0.69 0.00 2.85
2020 8.04 0.57 0.00 2.40