บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) mai

LEO 11.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LEO ทำธุรกิจอะไร? ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services)
Sector: -
Address: เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Website: http://www.leogloballogistics.com
Tel: 0-2079-9888
Email:


หุ้น LEO น่าซื้อไหม? : LEO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 36.02
(34.61 / 37.42)
14.06
EPS: 0.82
60.96%
P/BV 3.39
6.78 / 6.78
4.25 -25.37%
EV/EBITDA 22.91
20.53 / 25.30
12.40 45.88%
P/S 1.53
1.40 / 1.66
1.09 28.48%

LEO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2019 0.00 0.00
2020 37.42 25.30 1.66
2021 34.61 6.78 20.53 1.40