บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET

KDH 79.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:57:12 สถานะตลาด : Closed

หุ้น KDH ทำธุรกิจอะไร? บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1) โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย เช่น สถาบันเต้านมสมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: 337 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
Website: http://www.samitivejthonburi.com
Tel: 0-2438-0040-5
Email:


หุ้น KDH น่าซื้อไหม? : KDH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 254.06
(17.16 / 1039.45)
25.36
EPS: 3.12
90.02%
P/BV 3.18
2.05 / 4.10
2.78 12.58%
EV/EBITDA 16.42
11.18 / 21.86
11.03 32.83%
P/S 2.05
1.65 / 2.34
2.04 0.54%

KDH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 1039.45 2.05 11.18 1.65
2012 17.16 2.81 18.69 2.30
2013 0.00 6.91 -32.80 4.64
2014 0.00 3.01 -1,150.93 4.40
2015 0.00 3.17 56.71 3.46
2016 0.00 4.02 38.38 2.92
2017 0.00 4.23 36.82 2.64
2018 116.82 4.10 21.86 2.34
2019 45.39 3.68 17.50 1.84
2020 0.00 3.56 21.91 2.36
2021 51.47 3.26 12.87 2.11