บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) sSET

KAMART 3.68

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:57:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น KAMART ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ


หุ้น KAMART น่าซือไหม? : KAMART มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 23.79
(8.14 / 36.68)
12.18
EPS: 0.30
48.80%
P/BV 5.91
3.06 / 10.37
2.93 50.42%
EV/EBITDA 16.80
7.65 / 26.20
8.81 47.57%
P/S 3.87
1.81 / 5.92
2.48 35.82%

KAMART P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.98 -411.88 1.46
2011 36.68 5.57 18.44 5.21
2012 24.15 7.96 18.65 5.92
2013 16.97 5.17 13.71 3.53
2014 27.03 5.70 26.20 3.89
2015 36.13 6.76 15.94 3.69
2016 30.24 10.37 23.49 5.58
2017 23.99 7.55 17.64 4.17
2018 8.14 3.06 7.65 1.81
2019 13.10 3.46 10.43 2.23
2020 21.48 3.50 15.88 2.63