บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai

IRCP 1.24

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น IRCP ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
Sector: -
Address: อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Website: http://www.ircp.co.th
Tel: 0-2171-8601
Email:


หุ้น IRCP น่าซื้อไหม? : IRCP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 16.19
(9.12 / 28.70)
7.21
EPS: 0.17
55.45%
P/BV 1.92
0.94 / 2.72
1.59 17.31%
EV/EBITDA 6.96
-22.02 / 20.51
8.89 -27.81%
P/S 0.72
0.28 / 1.09
0.74 -2.71%

IRCP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 9.12 1.11 5.11 0.28
2012 17.34 0.94 7.26 0.36
2013 9.68 1.51 9.70 0.54
2014 9.33 2.69 9.88 0.76
2015 21.56 2.72 18.24 1.09
2016 28.70 2.06 -22.02 0.90
2017 0.00 1.22 29.58 0.33
2018 0.00 0.42 -48.97 0.13
2019 0.00 0.42 -29.31 0.13
2020 0.00 1.16 12.08 0.21
2021 17.57 2.43 20.51 1.08