บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

INSURE 181.00

* ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2565 17:57:00 สถานะตลาด : Closed

หุ้น INSURE ทำธุรกิจอะไร? รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด
Sector: INSUR - ประกันภัยและประกันชีวิต
Address: 364/29 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
Website: http://www.indara.co.th
Tel: 0-2247-9261-75, 0-2247-6570
Email:


หุ้น INSURE น่าซื้อไหม? : INSURE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 83.27
(7.65 / 137.77)
2.93
EPS: 61.77
96.48%
P/BV 3.24
2.41 / 3.92
2.22 31.38%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 1.38
0.90 / 1.99
5.52 -299.45%

INSURE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 52.22 3.92 0.00 1.99
2012 0.00 5.69 0.00 1.56
2013 0.00 4.08 0.00 1.09
2014 0.00 2.69 0.00 0.55
2015 7.65 2.79 0.00 0.90
2016 0.00 2.00 0.00 0.97
2017 137.77 3.82 0.00 1.52
2018 0.00 1.92 0.00 0.75
2019 0.00 2.17 0.00 0.88
2020 0.00 2.75 0.00 1.42
2021 135.44 2.41 0.00 1.13