บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai

IND 2.08

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น IND ทำธุรกิจอะไร? ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งด้านงานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมและวางแผนแม่บท งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง
Sector: -
Address: เลขที่ 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Website: http://www.index.co.th
Tel: 0-2532-3623
Email:


หุ้น IND น่าซื้อไหม? : IND มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 60.71
(60.71 / 60.71)
19.76
EPS: 0.11
67.45%
P/BV 0.00
/ 0
1.86 inf%
EV/EBITDA 25.52
25.52 / 25.52
16.10 36.92%
P/S 1.18
1.18 / 1.18
1.54 -29.87%

IND P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2019 0.00 0.00
2020 60.71 25.52 1.18
2021 0.00 1.96 31.19 1.41