บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) SET

GREEN 1.23

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:56:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น GREEN ทำธุรกิจอะไร? บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: 405 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Website: http://www.greenresources.co.th
Tel: 0-2504-5237-39
Email:


หุ้น GREEN น่าซื้อไหม? : GREEN มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 44.40
(25.45 / 63.35)
21.36
EPS: 0.06
51.89%
P/BV 1.32
1.10 / 1.54
1.27 3.79%
EV/EBITDA 17.12
16.12 / 18.12
24.36 -42.29%
P/S 7.08
5.78 / 8.39
6.90 2.63%

GREEN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.29 -3.53 4.66
2012 0.00 0.53 -1.25 2.62
2013 0.00 2.40 -8.46 8.63
2014 0.00 9.18 -34.28 54.23
2015 0.00 0.87 -4.91 26.48
2016 0.00 0.99 -5.20 1.71
2017 0.00 1.35 -13.93 17.25
2018 0.00 1.10 33.32 5.87
2019 0.00 0.89 14.50 5.30
2020 63.35 1.10 18.12 5.78
2021 25.45 1.54 16.12 8.39