บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET

GBX 1.47

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น GBX ทำธุรกิอะไร? ลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่ง


หุ้น GBX น่าซือไหม? : GBX มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 80.57
(10.93 / 526.48)
13.82
EPS: 0.11
82.85%
P/BV 0.60
0.39 / 0.92
1.07 -77.74%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.03
0.01 / 0.11
0.03 0.13%

GBX P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 38.86 0.87 0.00 0.11
2011 13.52 0.61 0.00 0.04
2012 39.04 0.63 0.00 0.03
2013 10.93 0.92 0.00 0.03
2014 0.00 0.73 0.00 0.03
2015 26.47 0.59 0.00 0.02
2016 24.52 0.62 0.00 0.02
2017 54.03 0.59 0.00 0.02
2018 526.48 0.41 0.00 0.01
2019 32.31 0.39 0.00 0.01
2020 39.52 0.39 0.00 0.01