บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) SET

FNS 3.54

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:56:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น FNS ทำธุรกิจอะไร? เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ (1) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (2) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (3) ธุรกิจด้านการเงิน
Sector: FIN - เงินทุนและหลักทรัพย์
Address: เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชัั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
Website: http://www.fnsplc.com
Tel: 0-2697-3700
Email:


หุ้น FNS น่าซื้อไหม? : FNS มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.29
(2.81 / 58.81)
0.00
0.00%
P/BV 0.50
0.28 / 0.65
0.47 5.29%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.44
1.57 / 4.03
4.63 -89.92%

FNS P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.31 0.00 1.60
2012 0.00 0.48 0.00 1.15
2013 17.74 0.45 0.00 2.56
2014 17.43 0.65 0.00 4.03
2015 3.06 0.61 0.00 1.57
2016 2.81 0.49 0.00 2.53
2017 10.09 0.50 0.00 2.28
2018 21.91 0.53 0.00 2.32
2019 58.81 0.28 0.00 2.47
2020 6.45 0.46 0.00 1.73
2021 0.00 0.52 0.00 5.20