บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) SET

FNS 4.84

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 17:56:35 สถานะตลาด : Closed

หุ้น FNS ทำธุรกิจอะไร? ให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้าสถาบันและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทร่วม


หุ้น FNS น่าซื้อไหม? : FNS มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.29
(2.81 / 58.81)
5.80
EPS: 0.83
66.45%
P/BV 0.50
0.28 / 0.65
0.60 -20.91%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.02
1.17 / 2.83
2.08 -3.10%

FNS P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.43 0.00 1.67
2011 0.00 0.31 0.00 1.60
2012 0.00 0.48 0.00 1.16
2013 17.74 0.45 0.00 1.61
2014 17.43 0.65 0.00 2.83
2015 3.06 0.61 0.00 1.17
2016 2.81 0.49 0.00 2.06
2017 10.09 0.50 0.00 2.08
2018 21.91 0.53 0.00 2.25
2019 58.81 0.28 0.00 2.47
2020 6.45 0.46 0.00 1.68