บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) SET

F&D 22.70

* ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2564 17:56:29 สถานะตลาด : Closed

หุ้น F&D ทำธุรกิจอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อส่งออกและขายในประเทศ โดยสินค้าอาหารดังกล่าว เป็นการแปรรูปผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหารนานาชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตรวมถึง ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงรสบรรจุกระป๋อง และซอสเนื้อ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (ready-to-eat) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง น้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม


หุ้น F&D น่าซื้อไหม? : F&D มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 33.79
(6.21 / 130.37)
16.21
EPS: 1.40
52.03%
P/BV 0.78
0.30 / 1.65
0.38 50.97%
EV/EBITDA 11.17
5.14 / 18.00
14.45 -29.41%
P/S 0.73
0.40 / 1.27
0.57 22.00%

F&D P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 6.21 0.81 5.14 0.61
2011 17.72 0.67 7.36 0.63
2012 16.93 1.65 10.45 1.27
2013 13.32 0.87 12.13 0.97
2014 0.00 0.70 41.90 0.74
2015 0.00 0.76 -11.70 0.74
2016 0.00 0.80 -37.24 0.44
2017 0.00 0.68 -138.17 0.53
2018 0.00 0.52 37.47 0.38
2019 130.37 0.30 18.00 0.40
2020 18.21 0.35 13.92 0.52