บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET

ESTAR 0.55

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:56:31 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ESTAR ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง


หุ้น ESTAR น่าซื้อไหม? : ESTAR มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 21.27
(9.55 / 51.22)
12.35
EPS: 0.04
41.93%
P/BV 0.67
0.39 / 1.19
0.59 11.78%
EV/EBITDA 20.16
12.00 / 40.35
11.97 40.62%
P/S 1.86
0.80 / 3.53
1.06 42.79%

ESTAR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 51.22 0.50 20.27 2.83
2011 0.00 0.54 -18.47 4.49
2012 0.00 1.10 -45.67 10.33
2013 0.00 0.73 17.43 1.80
2014 16.83 1.19 19.11 3.53
2015 23.07 0.68 21.98 1.69
2016 9.55 0.76 15.06 1.76
2017 10.15 0.81 12.00 1.47
2018 28.91 0.57 20.49 1.52
2019 17.43 0.39 40.35 1.27
2020 12.99 0.45 12.02 0.80