บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET100

ESSO 11.10

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ESSO ทำธุรกิจอะไร? บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
Website: http://www.esso.co.th
Tel: 0-2262-4000
Email:


หุ้น ESSO น่าซื้อไหม? : ESSO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 7.64
(4.48 / 9.50)
5.09
EPS: 2.18
33.33%
P/BV 1.87
1.24 / 2.43
1.53 17.96%
EV/EBITDA 11.83
7.61 / 17.24
0.00%
P/S 0.25
0.18 / 0.34
0.24 3.57%

ESSO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 7.56 1.40 17.24 0.18
2012 0.00 1.43 28.80 0.14
2013 0.00 0.85 22.17 0.08
2014 0.00 0.85 -6.75 0.07
2015 0.00 1.31 12.11 0.10
2016 9.50 2.43 7.61 0.29
2017 9.00 2.39 8.06 0.34
2018 4.48 1.24 14.43 0.18
2019 0.00 1.23 -46.19 0.18
2020 0.00 1.91 -10.32 0.20
Q1/2022 0.00 0.24