บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET

ECL 2.56

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:56:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ECL ทำธุรกิจอะไร? บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ (Car Loan) บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2527 และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ 1 มีนาคม 2547 บริษัทมีการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์และชีวิตของผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัท
Sector: FIN - เงินทุนและหลักทรัพย์
Address: 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Website: http://www.ecl.co.th
Tel: 0-2641-5252
Email:


หุ้น ECL น่าซื้อไหม? : ECL มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 23.73
(9.40 / 79.60)
15.07
EPS: 0.17
36.49%
P/BV 1.35
0.59 / 2.75
1.51 -11.93%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 3.88
1.43 / 8.59
4.15 -6.85%

ECL P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.06 0.59 0.00 2.13
2012 13.69 0.97 0.00 2.52
2013 14.09 1.31 0.00 3.22
2014 30.40 2.35 0.00 7.16
2015 19.83 1.42 0.00 4.27
2016 79.60 1.19 0.00 4.61
2017 30.96 2.75 0.00 8.59
2018 13.72 1.00 0.00 2.65
2019 9.40 0.70 0.00 1.43
2020 17.63 0.73 0.00 1.45
2021 21.65 1.83 0.00 4.70