บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) sSET

CTW 7.65

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:56:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CTW ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ลวดอาบน้ำยา และไม่อาบน้ำยา รวมทั้งรับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว


หุ้น CTW น่าซื้อไหม? : CTW มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 15.29
(9.60 / 30.79)
10.27
EPS: 0.74
32.84%
P/BV 0.90
0.51 / 1.34
0.70 21.79%
EV/EBITDA 9.48
5.89 / 18.39
8.22 13.33%
P/S 0.53
0.35 / 0.66
0.66 -23.64%

CTW P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.60 1.34 7.19 0.66
2011 9.98 0.74 7.43 0.39
2012 11.84 1.09 6.41 0.61
2013 13.26 0.88 7.83 0.54
2014 19.18 1.02 18.39 0.62
2015 0.00 0.84 202.27 0.52
2016 22.65 1.02 10.09 0.62
2017 14.44 1.01 12.35 0.53
2018 11.09 0.73 8.02 0.40
2019 30.79 0.51 11.25 0.35
2020 10.09 0.61 5.89 0.57