บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) SET

CSS 1.69

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:56:12 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CSS ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ
Sector: COMM - พาณิชย์
Address: 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Website: http://www.cssthai.com
Tel: 0-2018-1111
Email:


หุ้น CSS น่าซื้อไหม? : CSS มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.31
(12.78 / 27.53)
7.79
EPS: 0.22
57.45%
P/BV 2.03
1.06 / 4.26
1.07 47.20%
EV/EBITDA 15.89
11.22 / 20.63
9.99 37.14%
P/S 0.69
0.44 / 1.14
0.50 28.20%

CSS P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 13.65 1.59 14.06 0.52
2014 26.02 4.26 17.26 1.14
2015 18.23 3.35 15.80 1.11
2016 19.01 2.03 17.11 0.69
2017 16.20 2.06 15.23 0.74
2018 12.78 1.40 13.34 0.48
2019 18.02 1.09 20.63 0.44
2020 13.35 1.06 18.37 0.49
2021 27.53 1.40 11.22 0.59