บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET

CSP 2.34

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:56:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CSP ทำธุรกิจอะไร? เป็นศูนย์บริการเหล็ก โดยดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่าย จัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน และให้บริการแปรรูปเหล็ก ทั้งชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) และรีดร้อน (Hot-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Plate) และเหล็กม้วน (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กรีดร้อน/เย็น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ


หุ้น CSP น่าซื้อไหม? : CSP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.88
(7.06 / 39.26)
4.85
EPS: 0.48
72.87%
P/BV 1.44
0.85 / 2.12
1.68 -17.01%
EV/EBITDA 17.12
11.93 / 37.05
7.53 56.01%
P/S 0.33
0.20 / 0.49
0.49 -45.73%

CSP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.74 1.35 11.93 0.40
2011 7.06 1.31 12.42 0.31
2012 39.26 1.37 12.01 0.24
2013 9.58 1.46 16.81 0.29
2014 11.37 2.12 15.36 0.49
2015 0.00 1.29 -22.79 0.32
2016 28.15 1.59 14.24 0.41
2017 0.00 1.37 -526.30 0.29
2018 19.98 0.85 37.05 0.20
2019 0.00 0.76 -46.68 0.14
2020 0.00 0.61 10.16 0.12