บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) SET

CMAN 2.78

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CMAN ทำธุรกิจอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN"
Sector: PETRO - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
Address: 195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Website: http://www.chememan.com
Tel: 0-2661-9734
Email:


หุ้น CMAN น่าซื้อไหม? : CMAN มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 53.86
(17.80 / 112.61)
21.40
EPS: 0.13
60.27%
P/BV 0.93
0.72 / 1.10
1.19 -28.42%
EV/EBITDA 13.49
9.71 / 18.74
11.54 14.48%
P/S 0.76
0.64 / 0.97
0.85 -11.39%

CMAN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2017 0.00 0.00
2018 17.80 1.10 9.71 0.97
2019 31.18 0.72 18.74 0.64
2020 0.00 0.62 18.31 0.57
2021 112.61 0.96 12.03 0.66