บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET100

CKP 5.75

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CKP ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Website: http://www.ckpower.co.th
Tel: 0-2691-9720-2
Email:


หุ้น CKP น่าซื้อไหม? : CKP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 64.30
(31.28 / 106.66)
22.23
EPS: 0.26
65.43%
P/BV 1.48
0.83 / 2.00
1.87 -25.99%
EV/EBITDA 14.02
9.87 / 21.67
12.41 11.50%
P/S 3.57
2.14 / 5.05
5.05 -41.29%

CKP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 62.29 1.13 9.87 2.34
2014 70.62 1.65 10.32 2.79
2015 31.28 0.83 10.82 2.14
2016 66.88 1.47 16.38 4.13
2017 0.00 1.69 16.12 4.32
2018 72.47 2.00 14.13 4.01
2019 106.66 1.75 14.96 4.56
2020 39.87 1.56 21.67 5.05
Q1/2022 11.64 5.05