CK

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) SET100

CK 18.30

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:56:01 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CK ทำธุรกิจอะไร? เป็นบริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร


หุ้น CK น่าซื้อไหม? : CK มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 100.48
(3.41 / 831.55)
31.30
EPS: 0.58
68.85%
P/BV 1.96
1.04 / 2.90
1.14 41.72%
EV/EBITDA 20.10
6.69 / 29.00
26.54 -32.07%
P/S 1.12
0.61 / 1.46
1.54 -38.08%

CK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 2.62 37.47 1.53
2011 11.69 1.93 12.78 0.87
2012 831.55 2.90 21.73 0.99
2013 3.41 1.58 6.69 0.61
2014 18.63 2.25 19.19 1.21
2015 17.59 2.49 22.13 1.29
2016 35.53 2.48 26.74 1.10
2017 23.17 2.03 21.45 1.16
2018 18.09 1.68 19.98 1.29
2019 17.03 1.18 21.28 1.21
2020 28.06 1.04 29.00 1.46