ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) SET

CIMBT 0.81

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CIMBT ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
Sector: BANK - ธนาคาร
Address: 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Website: http://www.cimbthai.com
Tel: 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
Email:


หุ้น CIMBT น่าซื้อไหม? : CIMBT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 42.88
(9.32 / 93.41)
9.04
EPS: 0.09
78.92%
P/BV 1.59
0.49 / 3.89
0.65 59.12%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.51
0.97 / 5.10
1.93 22.91%

CIMBT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 59.38 3.89 0.00 5.10
2012 28.02 2.70 0.00 4.72
2013 35.38 1.86 0.00 2.88
2014 28.17 1.79 0.00 2.60
2015 27.81 1.12 0.00 1.59
2016 31.58 1.15 0.00 1.92
2017 0.00 0.97 0.00 1.94
2018 72.88 0.81 0.00 1.54
2019 93.41 0.49 0.00 0.97
2020 9.32 0.50 0.00 1.26
Q1/2022 0.00 1.93