ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) SET

CIMBT 0.86

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:55:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CIMBT ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย


หุ้น CIMBT น่าซือไหม? : CIMBT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 44.17
(9.32 / 93.41)
20.01
EPS: 0.04
54.70%
P/BV 2.01
0.49 / 5.83
0.73 63.75%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.72
0.93 / 6.63
1.61 40.81%

CIMBT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 55.79 5.83 0.00 6.63
2011 59.38 3.89 0.00 4.29
2012 28.02 2.70 0.00 4.12
2013 35.38 1.86 0.00 2.61
2014 28.17 1.79 0.00 2.56
2015 27.81 1.12 0.00 1.55
2016 31.58 1.15 0.00 1.88
2017 0.00 0.97 0.00 1.90
2018 72.88 0.81 0.00 1.48
2019 93.41 0.49 0.00 0.93
2020 9.32 0.50 0.00 1.10