บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) SET

CHOTI 126.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CHOTI ทำธุรกิจอะไร? ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง
Sector: FOOD - อาหารและเครื่องดื่ม
Address: 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม กิ่งอำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
Website: http://www.kst-hatyai.com
Tel: 0-7422-2333
Email:


หุ้น CHOTI น่าซื้อไหม? : CHOTI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 26.92
(7.25 / 47.23)
10.09
EPS: 12.49
62.52%
P/BV 1.28
0.84 / 2.14
1.10 14.17%
EV/EBITDA 4.86
-124.19 / 95.97
10.12 -108.26%
P/S 0.47
0.31 / 0.77
0.38 18.58%

CHOTI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 7.25 1.53 5.29 0.50
2012 10.07 2.14 10.18 0.77
2013 0.00 1.45 25.00 0.54
2014 41.73 1.05 95.97 0.45
2015 0.00 0.76 14.79 0.39
2016 11.50 1.12 9.36 0.41
2017 43.76 1.01 32.55 0.34
2018 47.23 0.84 -124.19 0.31
2019 0.00 0.61 -8.44 0.24
2020 0.00 0.57 -8.29 0.30
2021 0.00 1.12 13.85 0.38