บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) SET100

CHG 3.72

* ข้อมูลล่าสุด 2022/07/02 03:59:14 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CHG ทำธุรกิจอะไร? บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 495 เตียง
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Website: http://www.chularat.com
Tel: 0-2033-2900
Email:


หุ้น CHG น่าซื้อไหม? : CHG มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 38.62
(15.22 / 57.60)
7.71
EPS: 0.48
80.04%
P/BV 7.37
4.18 / 10.04
4.58 37.89%
EV/EBITDA 23.59
7.11 / 35.56
5.68 75.92%
P/S 6.05
3.35 / 9.20
3.41 43.64%

CHG P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 28.15 4.18 17.19 4.88
2014 41.57 7.08 26.63 7.29
2015 57.60 9.90 35.21 9.20
2016 54.71 10.04 35.56 8.60
2017 40.44 6.99 24.97 5.93
2018 32.60 6.09 21.24 4.77
2019 41.58 7.92 24.84 5.47
2020 35.73 7.18 19.53 4.95
2021 15.22 6.99 7.11 3.35