บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

CHARAN 0.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CHARAN ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจประกันวินาศภัย
Sector: INSUR - ประกันภัยและประกันชีวิต
Address: 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
Website: http://www.charaninsurance.com
Tel: 0-2276-1024
Email:


หุ้น CHARAN น่าซื้อไหม? : CHARAN มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 22.56
(11.03 / 54.06)
0.00
0.00%
P/BV 0.65
0.47 / 0.94
0.71 -9.23%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 1.77
0.98 / 2.87
2.26 -27.52%

CHARAN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 15.34 0.47 0.00 1.72
2012 0.00 0.58 0.00 1.68
2013 18.66 0.47 0.00 1.30
2014 16.57 0.53 0.00 1.32
2015 11.03 0.71 0.00 1.63
2016 18.43 0.82 0.00 2.32
2017 34.70 0.94 0.00 2.87
2018 54.06 0.68 0.00 2.02
2019 0.00 0.41 0.00 0.65
2020 11.71 0.58 0.00 0.98
Q1/2022 0.00 2.26