บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) sSET

CGH 1.05

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:55:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CGH ทำธุรกิจอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน


หุ้น CGH น่าซื้อไหม? : CGH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 38.32
(14.38 / 77.85)
25.65
EPS: 0.04
33.07%
P/BV 0.82
0.53 / 1.17
0.77 6.10%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 4.78
2.11 / 6.88
3.02 36.79%

CGH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2014 0.00 0.00
2015 14.38 0.94 0.00 4.56
2016 23.11 1.17 0.00 5.14
2017 30.41 0.97 0.00 6.88
2018 77.85 0.69 0.00 6.64
2019 60.17 0.62 0.00 3.35
2020 24.01 0.53 0.00 2.11